Vitaliserend

Evening Primrose – kanaal ruudle op YouTube

Door niet alleen het hoofd aan te spreken maar ook het hart en het handelen, werkt de euritmie vitaliserend en brengt de deelnemers in evenwicht. Dit geldt niet alleen voor de deelnemers op zich, maar ook voor het hele team omdat iedereen beter leert samenwerken.

Resultaten :

  • Verlaging van het ziekteverzuim;
  • Versterken van de persoonlijke effectiviteit;
  • Betere samenwerking binnen het team;
  • Meer zelfreflectie en ontwikkeling van empathie.