Euritmie

Wat is bedrijfseuritmie?

Euritmie is de kunst van de toekomst, vitaliseert en brengt harmonie.

Zij put uit de bewegingen en groei-impulsen die overal om ons heen in de natuur worden gemaakt.

Zo sluit deze bewegingskunst direct aan op ons levensgevoel en werkt gezondmakend.

Deelnemers aan de euritmie pakken elkaars hand om de oefening te beginnen

Door middel van speelse werkvormen ontstaat een interactieproces waarin de deelnemers kunnen reflecteren op eigen gedrag binnen de groep. Zo wordt op een objectieve en veilige manier feed-back gegeven op de patronen en rollen binnen het team.

Bovendien versterken deze groepsvormen en bewegingen het samenwerken. Want bij de groepsopstelling moeten de deelnemers hun eigen plek vinden, terwijl ze ook rekening hebben te houden met anderen. Daarmee is deze groepsopstelling een effectieve metafoor voor de samenwerkingsprocessen binnen het team en het bedrijf.

Euritmie geeft de deelnemers door middel van beproefde werkvormen en bewegingen de kans zichzelf binnen de context van de groep beter te leren kennen en daarmee de verbondenheid met het team en de organisatie te verhogen.

Meer informatie over euritmie is te vinden op de site van Euritmie Academie Den Haag.

Advertenties